ES6: Semboller

status
Published
date
Sep 7, 2018
slug
es6-semboller
Draft
tags
summary
ES6'i anlattığım seride bahsedeceğim konulardan biri de semboller. Sembollerle alakalı araştırdığım ve öğrendiğim şeyleri bu yazı altında toplamaya çalışacağım.
type
Post
ES6'i anlattığım seride bahsedeceğim konulardan biri de semboller. Sembollerle alakalı araştırdığım ve öğrendiğim şeyleri bu yazı altında toplamaya çalışacağım. Hadi başlayalım 😗

Tanım

Semboller tanım olarak: objelerin nitelikleri için (bir çok kaynakta key yerine property dendiği için yazı boyunca nitelik kelimesi kullanacağım) kullanılan tekil (unique) ve değişmez (immutable) ilkel veri tipidir.
Biraz açalım. Tekil olması aynı şekilde tanımlanmış iki sembolün aynı olmaması anlamına gelir.
Symbol() === Symbol() //false
Aynı durum Array ve Object tiplerinde de görülür.
Array() === Array() //false
Object() === Object() //false
// veya
[] === [] //false
{} === {} //false
Bu durum string, integer, float ilkel tiplerinde farklıdır. Bu tipler tekil değildir.
"merhaba" === "merhaba" //true
5 === 5 //true
5.5 === 5.5 //true
Dolayısıyla bu örneklerle tekilliği anlamış olduk. Peki sembollerin kullanım amacı nedir? Objelerin nitelikleri sadece string değerler alabiliyor. Eğer biz bir obje niteliğine integer, float veya obje tipinde bir nitelik girersek Javascript bunu string tipine çevirecek ve gelen çıktıyı nitelik olarak tanımlayacaktır.
var keyObj = {a: 1};
var obj = {
 [keyObj]: "helloworld",
 5: "helloworld",
 5.5: "helloworld"
}
obj //{3: "helloworld", [object Object]: "helloworld", 5.5: "helloworld"}
Çıktıda niteliklerin 3, 5.5 olarak integer ve float gibi göründüğüne hemen aldanmayın. Object.keys çıktısına bakalım.
var keyObj = {a: 1};
var obj = {
 [keyObj]: "merhaba",
 5: "merhaba",
 5.5: "merhaba"
}
Objectt.keys(obj) // ["3", "[object Object]", "5.5"]
Dolayısıyla objelerin nitelik olarak sadece String tipini kabul ettiğini anlamış olduk. String dışında yeni ilkel tipimiz Symbol tipini de obje niteliklerinde kullanabiliyoruz.
Peki bir objenin niteliğinde (property) Symbol kullanmanın amacı nedir? Bunu anlamak için örnekler üzerinden gidelim.
Objelerin niteliklerini (property) Symbol ile tanımlarsak, yaptığımız tanıma ancak referans olarak verdiğimiz değişken üzerinden ulaşabiliriz. Çünkü Symbol tipi tekildir! :dancer:
Bir obje tanımlayalım ve bunun üzerinden örnekleri irdeleyelim.
var sym = Symbol();
var obj = {
  [sym]: 1,
  a: 2,
  b: 3
}

obj // Object { a: 2, b: 3, Symbol(): 1 }
obj[sym] // 1
obj[Symbol()] // undefined
Bu örnek üzerinden Symbol ile tanımlanmış obje niteliklerini anonim nitelik olarak adlandırabiliriz. Çünkü ancak referans değişken üzerinden değere ulaşabiliyoruz. Eğer ki referans değişkenimizi kaybedersek, değere asla ulaşamayız.
Yalan! Ulaşabiliriz, okumaya devam edelim. 😗
var sym = Symbol();
var obj = {
  [sym]: 1,
  a: 2,
  b: 3
}
var sym = "merhaba dünya";
obj[sym] //undefined;
Oysaki bu durumda tekil olmayan ilkel tipleriyle tanımlanmış obje niteliklerinde değer kaybolmaz, referansımızı kaybetsek bile nitelik tekil olmadığından değere ulaşabiliriz.
var sym = "helloworld";
var obj = {
  [sym]: 1,
  a: 2,
  b: 3
}
var sym = null;
obj[sym] //undefined;
obj["helloworld"] //1;
Değer tanımlaması yaptığımız gibi metot da tanımlayabiliriz. Private function düşüncesi sembolleri daha cazip kılıyor. Değil mi? 👀
var myPrivateFunction = Symbol();
var obj = {
  [myPrivateFunction]: function(){
    return "some secret values";
  }
}

Niteliğe erişmek

Symbol tipi sayılamaz (un-enumerable) bir tip olduğu için Object.keys, Object.values, Object.entries, Object.getOwnPropertyNames gibi gömülü işlevlerin döndürdüğü değerlerde bulunmaz. Sayılamaz tip olduğundan for-of döngüsü de okuyamayacaktır.
💡
Sayılamazlık (enumerable), bir tipin içindeki verilerin bir sıra halinde olup olmamasıdır. Günlük hayatta düşünürsek sayılar sayılabilirdir, çünkü bir sayıdan önceki ve sonraki sayılar belirlidir, tanımlıdır. Fakat renkleri düşünürsek bu belirsizdir çünkü renklerin bir sırası yoktur. Turuncu mu önce gelir, kırmızı mı? Ancak alfabetik sıralarına veya heksadesimal değerlerine göre, bir sistematik kullanarak renkler için sayılabilir diyebiliriz.
💡
Kod tarafında düşünürsek string ve array tipleri sayılabilirdir çünkü her bir elemanın bir sıra (index) değeri vardır. Fakat objelerde bunu söylememeyiz çünkü hangi niteliğin önce geldiği belirsizdir, dolayısıyla bir objenin 3. elemanı şeklinde bir ifade kullanamayız. Bunu Object.keys gibi metotlar ile objeleri sayılabilir tiplere çevirerek yapabiliriz.
var obj = {
  [Symbol()]: 1,
  a: 2,
  b: 3
}

Object.keys(obj) //[a, b]

for(var i in obj){
  console.log(i)
}

// a
// b
Fakat sembol ile tanımlanmış obje niteliklerini alabilmek için Object.getOwnPropertSymbols işlevini veya objeye ait tüm nitelikler için Reflect.ownKeys işlevlerini kullanabiliriz.
var obj = {
  [Symbol()]: 1,
  a: 2,
  b: 3
}
Object.getOwnPropertySymbols(obj) // [Symbol()]
Reflect.ownKeys(obj // [a, b, Symbol()]
Dolayısıyla az önce asla ulaşamayız dediğimiz değere Object.getOwnPropertySymbols işlevini kullanarak ulaşabiliriz.
var obj = {
  [Symbol()]: 1,
  a: 2,
  b: 3
}

var sym = Object.getOwnPropertySymbols(obj)[0];
obj[sym] // 1
Burada objeye nitelik olarak sembol tanımlamasının yapılması dışarıdan bir müdaheleye karşı bilgiyi koruyacaktır. Dikkat etmemiz gereken konu tanımımızın evrensel kapsam (global scope) içinde bulunmaması.

Evrensel Sembol Tanımlamak

Yukarıda sembollerin evrensel olduğunu ve referans atadığımız değişken üzerinden ulaşabildiğimizi anlattım. Eğer istersek sembolleri Symbol.for() ile tanımlayarak sembolümüze bir anahtar tanımlayabilir ve tekrar ulaşabiliriz.
var global_sym = Symbol.for("helloworld");
var obj = {
  [global_sym]: "Hello world",
};
var global_sym = null;
obj[global_sym] //undefined
obj[Symbol.for("helloworld")] //Hello world
Burada tekrar Symbol.for("helloworld") çağrıldığında runtime üzerinde daha önce bu tanım yapılmış mı diye arıyor. Eğer tanımlıysa o kaydı kullanıyor, aksi halde yeniden tanımlama yapıyor.
Tanımlı bir evrensel sembolün anahtarını okumak için Symbol.keyFor() metotunu kullanabiliriz.
var sym = Symbol.for("hellovenus")
Symbol.keyFor(sym) //hellovenus
Dolayısıyla evrensel semboller için anonim olmayan semboller diyebiliriz.

Açıklama Tanımlamak

Sembol tanımlaması yaparken istersek açıklama da tanımlayabiliriz.
var sym = Symbol("herhangibiraciklama")
Fakat açıklamalar etkisizdir, yani sembollerin mekanizmasını herhangi bir şekilde etkilemezler. Eğer debug yapıyorsanız tanımladığınız sembollere açıklama girerek takibini kolaylaştırabilirsiniz. Aksi durumda tercih edilmezler.

Tanınmış Semboller (Well-known Symbols)

Semboller diğer ilkel tipler üzerinde de farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin bir değişkenin yineleyici (iterator) fonksiyonu, bir dizinin concat kullanımı, etkileşime geçtiği ilkel tiplerdeki davranışları semboller ile tanımlanır.
Bir kaçını inceleyelim.

Symbol.iterator

Yinelenebilir (iterable) olan bir verinin yineleyici (iterator) işlevini belirler.
Yinelenebilir bir verinin Symbol.iterator işlevini kaldıralım ve sonucu görelim.
var arr = [1, 2, 3];
arr[Symbol.iterator] = null;
for(var el of arr){
  console.log(el);
}
//TypeError: arr is not iterable
Bu yolla yeni bir işlev tanımlamayı iteratörleri anlatacağım bir sonraki yazıda değineceğim.

Symbol.isConcatSpreadable

Bir dizinin concat işlevine karşı davranışını belirler. Eğer true olarak belirlenmişse -ki bu varsayılan değerdir- diziye concat fonksiyonu ile bir başka dizi bağlanabilir. false ise bağlanamaz. Diziyi spread etmeden bağlar.
var arr = [1, 2, 3];
arr[Symbol.isConcatSpreadable] = false;
arr.concat([4, 5, 6]); // [[1, 2, 3], 4, 5, 6];

Symbol.toPrimitive

Bir objenin dahil olduğu işlemin ilkel tipine dönüşümü için kullanılır. Bir string veya integer değer ile objeyi toplayamayız fakat objeye Symbol.toPrimitive niteliğini tanımlayarak dahil olduğu işlemin ilkel tipi için bir metot döndürebiliriz. Şimdi bu anlamlı görünmeye çalışan anlamsız cümleyi anlamlı hale getirelim :guardsman:
Öncelikle normal durumu görelim.
var obj = {a: 1, b: 2, c: 3};
"Object: " + obj // Obj: [object Object]
`Object: ${obj}` // Obj: [object Object]
Şimdi Symbol.toPrimitive niteliğini tanımlayalım. Tanımlayacağımız metota objenin dahil olduğu işlemin ilkel tipini parametre olarak alacağız ve bunu içeride yazacağımız koşulla farklı ilkel tipler için farklı cevaplar döndüreceğiz.
var obj = {
  a: 1, b: 2, c: 3,
  [Symbol.toPrimitive]: function(type){
    if(type === "string"){
      return JSON.stringify(this);
    }else if(type === "number"){
      return Object.values(this).reduce((a, b) => a + b);
    }
  }
};

`Object: ${obj}` //Object: {"a":1,"b":2,"c":3}
"Object: " + obj //Object: {"a":1,"b":2,"c":3}
+obj       //Object: 6
parseInt(obj)  //Object: 6
Yaptığımız şey basitçe, obje bir string ile etkileşime geçiyorsa objenin kendisini bir JSON çıktısı olarak vermek, integer ile etkileşime geçiyorsa değerleri toplamak.
Burada JSON.stringify ve Object.values işlevlerinin Symbol.toPrimitive niteliğinin sayılamaz (un-enumerable) değer olduğu için okumadığını tekrar hatırlatayım.
İyi güzel de bu gerçek hayatta nerede işimize yarayacak? Hımmm. Mesela encodeURIComponent kullanımına bir son verebiliriz 🎉
var obj = {
  userId: 5,
  platformName: 5,
  isExist: true
};

obj[Symbol.toPrimitive] = function(type){
  if(type === "string"){
    return Object.entries(obj)
      .map(([key, value]) => `${key}=${value}`)
      .join("&")
  }
};

`http://hello.world/?params=${obj}` // <http://hello.world/params?userId=4&platformName=5&isExist=true>
Çok güzel değil mi? 🔥
Diğer tanınmış sembolleri kaynaklar kısmından bulabilirsiniz. Benden bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. 🤚🏻
🐧

© Samet 2017 - 2024